20 stora designfel som kommer att väcka OCD hos vem som helst

20 stora designfel som kommer att väcka OCD hos vem som helst
20 stora designfel som kommer att väcka OCD hos vem som helst (Foto: Reprodução/Twitter)

Att göra misstag är helt normalt. Men designfelen som dokumenterats i listan nedan är inte av det slaget som du lätt kan ignorera.

+ Helt enkelt genialt! Se hur du kan hänga upp tavlor perfekt med hjälp av en gaffel
+ Messis livvakt springer in på planen för att skydda spelaren; Se videon
+ Video av en flicka med en lysande hatt under en nattflygning väckte mycket ilska

En Twitter-sida vid namn Major Mistakes ägnar sig helt åt att dela designfel som kommer att få vem som helst att klia sig i huvudet och kanske till och med utlösa OCD hos de mest ostrukturerade personerna.

Detta beror för det första på att bilderna gör ett starkt intryck med sin dumhet. För det andra är många av dessa fel permanenta eller skulle kräva seriöst arbete för att rätta till dem. Med andra ord är de inte så lätta att bara ignorera, eftersom de alltid är i ditt ansikte.

Här är några otroligt stora designfel:

(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
(Foto: Reprodução/Twitter)
Back to top